TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

หญ้ามิยาม่า ฮาโคเบ่ะ
หญ้ามิยาม่า ฮาโคเบ่ะ ตระกูลนาเดชิโก่ะ
สมุนไพรยืนต้นที่เจริญเติบโต บริเวณป่าชื้น ทุ่งหญ้าที่มีอากาศชุ่มชื้น ตามลำธาร ตามถนนหนทาง ขอบป่าตามแนวภูเขา และพบมากในเทือกเขาทาคาโอ่ะ (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) สายพันธุ์นี้มีขนาดลำต้นใหญ่ กว่าดอกหญ้าประเภทอื่น ดอกมีสีขา เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 1-1.5 ซม. มีลำต้น กิ่งก้านแข็งแรง และรากหยั่งลึกถึงพื้นได้ลึก จึงทำให้ลำต้นหาอาหารได้อย่างสมบูรณ์ กลีบดอกมีทั้งสิ้น 5 กลีบ ใน 1 ช่อดอก และยังมีอีกสายพันธ์หนึ่ง ที่มีกลีบดอกถึง 10 กลีบ ที่โคนดอกมีเกสรตัวผู้ตัวเมีย เพื่อผสมพันธ์กันในดอกเดียวกัน โดยเกสรตัวผู้จะมีเดียวยาวสีขาวโผล่พ้นดอกออกมาชัดเจน ใบมีรูปร่างคล้ายจอบ ยาวประมาณ 1-3.5 เซนติเมตร มีก้านใบที่ค่อนข้างยาว และใบนั้น จะปกคลุมทั่วพื้นดิน

● ฤดูกาล ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนมิถุนายน
● ความสูง ประมาณ 20 ถึง 30 ซม.
● สถานที่ ถนนอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる