TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

มารูบะ ซือมิเระ
มารูบะ ซือมิเระ ตระกูลซือมิเระ
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในที่ป่าชื้นทั่วไป (ใช้เวลาหลายปี ในการเจริญเติบโต) พบในบริเวณเทือกเขาทาคาโอ่ะ ตามบริเวณทุ่งหญ้า บริเวณริมถนน ตามรั้วบ้าน กำแพงหินของบ้าน รอบโคนใบและดอก จะมีขนสีขาวสั้นๆ โดยรอบ ชื่อในภาษาญี่ปุ่น Viola keiskei ( Marubasumire ) หมายถึง ดอกซือมิเระใบครึ่งเสี้ยว เนื่องจากใบของพืชชนิดนี้ จะต่างจากซือมิเระพันธ์อื่น ๆ ตรงที่ ใบจะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ส้นผ่าศูนย์กลางของดอกดอกไม้ของ 1 - 1.5 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเส้นสีม่วง ซึ่งดอกของต้นซือมีเระจะมีโคนดอกรูปร่างคล้ายวีโอลา และกลางดอกจะมีกลีบแยกออกดอกของอาโออิ ซือมีเระ จะบานเพียงระยะสั้น ดอกไม้มีสีม่วงและสีขาวบานสะพรั่ง ใบเป็นรูปกลมมีขนรอบ ใบในช่วงฤดู​​ออกจะออกมาเป็นขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 2 ซม. แต่หลังจากนั้น เมื่อดอกบานเต็มที่แล้วจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 7-8 ซม

● ฤดูกาล ต้นเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 5 ถึง 10 ซม.
● สถานที่ ถนนสาย Trail 3 เทือกเขาอุระ - ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる