TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

โนจิ ซือมิเระ
โนจิ ซือมิเระ ตระกูลซือมิเระ
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในที่ป่าชื้นทั่วไป (ใช้เวลาหลายปี ในการเจริญเติบโต) พบในบริเวณทุ่งหญ้า บริเวณริมถนน ตามรั้วบ้าน กำแพงหินของบ้านและนำไปประดับในรีสอร์ท ในสถานที่ต่าง ๆ รอบโคนใบและดอก จะมีขนสีขาวสั้นๆ โดยรอบ ลักษณะของการเจริญเติบโต จะคล้าย ๆ กับ ซือมิเระสีม่วง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า มีกลิ่นหอมเย้ายวนมากที่สุด ปลายของใบ โนจิ ซือมิเระ เป็นแฉกแยกออก ลำต้นตั้งตรงจากพื้นรากหยั่งจากพื้นดินในแนวตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 1 - 1.5 ซม. และมีเส้นสีม่วง สีน้ำเงินเข้ม ลากผ่าน กลีบใบเป็นรูปไข่ เรียวยาว ประมาณ 3 - 8 ซม. มี ก้านใบมีสีม่วง ด้านหลังของใบเป็นสีม่วง ช่วงปลายของฤดูกาล จะเริ่มมีการผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล ปลายเดือนมีนาคม หรือปลายเดือนเมษายน
● ประมาณ 5-10 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนหมายเลข 6 เทือกเขา อุระทาคาโอ่ะ มินามิทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる