TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

นิโออิ ทาจิ ซือมิเระ
นิโออิ ทาจิ ซือมิเระ ตระกูลซือมิเระ
ไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโตในทุ่งหญ้า ริมเขาที่มีแดดร่มรำไร ชื่อภาษาญี่ปุ่น นิอิ ทาจิ ซือมิเระ หมายถึง ดอกซือมิเระ ที่ส่งกลิ่นหอมยาวนานจับใจ เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกไม้ประมาณ 1.2-1.5 ซม. กลีบดอกมีลักษณะกลม มีสีม่วงเข้ม มีสีขาว และมีเส้นสีม่วงแผ่กระจายทั่วกลีบ กลีบเลี้ยงที่ด้านหลังของกลีบดอกจะมีขนรอบ ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพืชชนิดนี้ รูปร่างของใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ความยาวประมาณ 2.5 - 4 ซม เป็นสีด้าน ไม่เงามัน ส่วน ด้านหลังของใบเป็นสีม่วง ช่วงปลายของฤดูกาล จะเริ่มมีการผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

●ฤดูกาล ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายฤดูมีนาคม
●ประมาณ 5-15 เซนติเมตร
●สถานที่ เทือกเขาโอคุ ทาคาโอ่ะ มินามิ ทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる