TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

นาคาวาโน ซือมิเระ
นาคาวาโน ซือมิเระ ตระกูลซือมิเระ
เป็นพืชยืนต้น ที่เติบโตในบริเวณ์แอ่งน้ำในป่าที่มีความชื้น ในชายป่า และบริเวณสันเขา เริ่มเติบโตในช่วฤดูใบไม้ผลิต (เป็นไม้ยืนต้นที่จำเป็นต้องใช้เวลาเจริญเติบโตเป็นเวลาหลายปี) ชื่อที่เป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น นาคาวาโนนั้น ทำให้ทราบว่า เป็นดอกซือมิเร ที่มีลักษณะของวีโอล่า ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด ยาวที่สุด ซึ่งรูปร่างของดอกจะคล้ายกับเครื่องดนตรีสมัยเก่าของญี่ปุ่นในยุคซามูไร พืชชนิดนี้จะกระจายไปทั่วภาคเหนือของชายฝั่งแปซิฟิก ส่วนซือมิเระ ประเภทอื่นนั้น ที่พบในทะเลญีปุ่น จะมีข้อแตกต่างกัน คือใบจะสั้นกว่า บางกว่า และมีรูปหัวใจเป็นแนวยาว ความยาวของใบ ประมาณ 5 - 8 ซม มีลักษณะโค้งมน เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 2 - 2.5 ซม. มีสีม่วงอ่อน ส่วนใหญ่จะพบมากที่สุดในเทือกเขาทาคาโอะ เมื่อต้นสามารถเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีความยาวถึง 15 ซม.

● ฤดูกาล ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน
● ความสูง ประมาณ 5 - 12 ซม.
● สถานที่ ถนนสาย Trail 1 ,2 , 4 และ 5 เทือกเขาอุระ - ทาคาโอะ ,มินามิ- ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる