TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ทาคาโอะ ซือมีเระ
ทาคาโอะ ซือมีเระ ตระกูลซือมิเระ
ในบริเวณเทือเขาทาคาโอะนี้ อาจจะถูกเรียกว่าเป็น "ภูเขาของวีโอลา." หรือภูเขาของซือมีเระ ก็ได้ พืชชนิดนี้พบในบริเวณที่ชื้น แดดร่มรำไร ตามขอบป่าตามริมลำธาร ชื่อภาษาญี่ปุ่น ทาคาโอะ-ซือมิเระ หมายถึง ซือมิเระ ที่พบครั้งแรกอยู่ในเทือกเขาทาคาโอ่ะ ซึ่งจริงแล้ว มีอยู่ทั่วที่ญี่ปุ่น แต่ได้ถูกพบครั้งแรก ที่ภูเขาทาคาโอ่ะในปี ค.ศ. 1928 (สมัย Showa ที่3) จึงได้ชื่อนี้ ด้านหน้าของใบเป็นสีน้ำตาลเข้ม ในช่วงฤดู​​ออกดอกนั้น จะมองให้เห็นเด่นชัด เป็นเอกลักษณ์มากสำหรับพืชชนิดนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 1 .5 - 2 ซม. มีกลิ่นหอมเล็กน้อย สีของดอกไม้ที่เป็นสีขาวกับริ้วสีม่วงแผ่จากจุดศูนย์กลางของกลีบดอก ความยาวของใบประมาณ 3-6 ซม. เป็นรูปไข่

●ฤดูกาล ต้นเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 5 ถึง 12 ซม.
●สถานที่ ถนนสาย Trail 1 J , เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる