TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

Panorpa  japonica
Panorpa japonica ตระกูล Panorpidae
ภูมิภาคหลัก: พบได้ในฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
พบในป่าไม้และพื้นที่สีเขียวจากพื้นราบต่ำไปยังภูเขา
จากตรงกลางของช่องท้องถึงปลายท้อง เป็นหาง มีลักษณะโค้งงอเหมือนหางของแมงป่อง เรียกว่า panorpidae ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ขดปลายของช่องท้อง ตัวผู้ที่มีลักษณะท้องเป็นขดๆ ส่วนช่องท้องของตัวเมียจะมีความหนามากกว่าและไม่ขดถือเป็นจุดที่แตกต่างกัน ปลายของช่องท้องของตัวผู้เป็นเหมือนกรรไกรคมๆ มีไว้เพื่อสำหรับป้องกันปกป้องตัวเมียเมื่อมีการต่อสู้กันและใช้สำหรับเมื่อต้องผสมพันธุ์ และใช้ดูดกินของเหลวในร่างกายของแมลงที่ตายแล้วและน้ำผลไม้ ตัวผู้จะนำเอาแมลงที่ตายแล้วมาให้ตัวเมียกินเป็นอาหารและจะมีเพศสัมพันธุ์ด้วยขณะกินอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้ ตัวที่เกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นสีดำ แต่ตัวที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนจะมีสีเหลืองและจะมีลักษณะเหมือนสายพันธุ์อื่น ๆ ทุกประการตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดินและกลายเป็นดักแด้

● ความยาวประมาณ 13-20 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัยช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる