TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

จั๊กจั่น  Oncotympana maculaticollis
จั๊กจั่น Oncotympana maculaticollis ตระกูล Cicadidae
อาศัยอยู่ภาคใต้ของฮอกไกโด พื้นที่ในเกาะฮอนชู ชิโกกุ คิวชิว รวมทั้งเกาะซึชิม่า จะอาศัยอยู่ในป่าละเมาะกระจายอยู่ทั่วไปและในพื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่พบมากในภูมิภาคแถบคันโต โดยพบได้บ่อยกรณีที่มีการตัดต้นไม้เพื่อทำถนน หรือต้นไม้ริมถนนตามชานเมืองหรือแม้กระทั่งต้นไม้ในสวนสาธารณะก็ตาม เวลาร้องจะระดมเสียงร้องออกมาพร้อม ๆ กันดังกระจายไปทั่ว โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีเสียงร้องที่เพราะและดังมาก เช่น ' Min- Min- Min ( เป็นเสียงของจักจั่นที่แข็งแกร่ง ) ที่ลำตัวมีสีดำและสีเขียว และมักจะมีฝุ่นผงสีขาวเกาะติดอยู่ ที่หายากจะมีสีดำเพียงสีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่อาจมีคละเคล้าผสมกันไปบ้างทั้งหมด ส่วนที่หายากมากที่สุดคือที่มีลำตัวสีเขียวทั้งหมด ที่มักจะเรียกว่า ' จักรพรรดิ '
ลักษณะปีกมีความโปร่งใสและมีขนาดเกือบสองเท่าของลำตัว
อาหารที่ชอบคือผลไม้ โดยใช้วิธีเจาะเข้าไปในผลแล้วดูดกินน้ำในผลไม้ มีช่วงชีวิตตั้งแต่เป็นตัวอ่อนจนตัวเต็มวัยและสิ้นอายุขัยรวม 6 ปี

● ความยาว ( รวมความยา จากหัวถึงปีก ) ประมาณ 55 ถึง 63 มิลลิเมตร
● ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる