TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

แมลงปอ  Sympetrum pedemontanum elatum
แมลงปอ Sympetrum pedemontanum elatum ตระกูล Libellulidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
พบได้ที่ริมลำธารที่ไหลช้า นาข้าวและบ่อจากพื้นราบไปยังภูเขา
ลำตัวมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหมือน Frequens Sympetrum ที่ทรวงอกและช่องท้องเมื่อตัวเต็มวัย ตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ปลายปีกด้านหน้าและด้านหลังมีสายสะพายสีน้ำตาล ที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะแยกความแตกต่างได้ ลำตัวของตัวเต็มวัยตัวเมียไม่เป็นสีแดง แต่จะมีสีค่อนข้างน้ำตาลแดง ส่วนตัวผู้ลำตัวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง ส่วนตัวเมียจะเป็นสีขาว อาหารหลักเป็นแมลงขนาดเล็กที่จับได้ในขณะที่บิน


●ความยาวประมาณ 30 ถึง 40 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる