TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

แมลงปอสามัญ  Orthetrum albistylum speciosum
แมลงปอสามัญ Orthetrum albistylum speciosum ตระกูล Libellulidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชูและโอกินาวา
พบในทุ่งหญ้าที่มีแสงแดด ริมแม่น้ำ บินไปยังแอ่งน้ำและเป็นอีกหนึ่งในแมลงปอที่พบบ่อยอยู่ในชุมชนในเขตเมือง หลังการเกิดเป็นตัวเต็มวัยในฤดูใบไม้ผลิ สีของลำตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเหลืองกับมีจุดสีดำบนหน้าท้อง เฉพาะลำตัวของตัวผู้เท่านั้นที่จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยอายุที่มากขึ้น และจากหน้าอกไปตรงกลางของช่องท้องจะถูกปกคลุมไปด้วยแป้งสีขาวมีลักษณะเหมือนเกลือ นี่คือที่มาของชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าShiokara-Tombo ความหมายคือ แมลงปอเค็ม สีลำตัวของตัวเมียจะไม่เปลี่ยน และเรียกว่าเป็น Mugiwara-Tombo ความหมายคือ แมลงปอฟาง ตัวเมียจะบินวนเวียนอยู่เหนือน้ำจุ่มตรงปลายของช่องท้องลงสู่พื้นน้ำเพื่อวางไข่

●ความยาว ประมาณ 49 ถึง 55 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる