TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

แตน  Vespa  Simillima Xanthoptera
แตน Vespa Simillima Xanthoptera ตระกูล Vespidae
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะฮอนชู ชิโกกุ คิวชิว เกาะซาโดะ เกาะซึชิม่า และ เกาะยากุชิม่า พวกมันอาศัยอยู่ใกล้กับจุดที่มีต้นไม้อยู่หนาแน่น ในพื้นที่การปลูกต้นไม้หนาแน่น จะมีลำตัวขนาดที่แตกต่างกันตามหน้าที่ มีแตนขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยขนาดใหญ่สุดขนาดเป็นผึ้งราชินี ผึ้งงานประมาณ 20 มม ตัวผู้ขนาดประมาณ 20 ถึง 24 มม. ราชินีผึ้งประมาณ 25-28 มิลลิเมตร
ต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดู ที่เริ่มปรากฏขึ้นและ เริ่มทำรังเป็นทรงกลม กลวงบนต้นไม้ หรือใต้ดิน ที่เป็นปัญหาในปีที่ผ่านมา ปัญหาคือพวกมันสร้างรังอยู่ใต้หลังคาบ้านในญี่ปุ่น ในบ้านที่อยู่อาศัย ตามผนังที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ด้วยสีลำตัวเป็นสีเหลืองสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของพวกมันคือจะไม่ทำร้ายมนุษย์ก่อนถ้าไม่ไปทำอะไรมันก่อนพวกมันก็โจมตีมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อควรแนะนำเมือ่เห็นผึ้งทำรัง ไม่ควรที่จะไปดูในระยะใกล้ พวกมันชอบกินน้ำหวาน หรือผลไม้ที่มีรสหวาน และ จับกิน แมลงต่างๆเช่น จักจั่น

● ความยาว ประมาณ 20 ถึง 28 มิลลิเมตร
● ฤดูกาลตัวเต็มวัยคือ เดือนเมษายนถึง เดือนพฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる