TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ด้วง Mesalcidodes trifidus
ด้วง Mesalcidodes trifidus ตระกูล Curculionidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
พบในป่าโดยรอบในพื้นที่สีเขียวและทุ่งหญ้าจากพื้นราบสู่บนภูเขา
สีลำตัวเป็นสีดำและมีขนที่สวยงามหนาแน่นเรียกว่าขนเกล็ดและเป็นสีขาว ส่วนล่างของปีกบนเป็นสีขาวส่วนใหญ่จึงมีชื่อญี่ปุ่นว่าOjiro-ashinaga-zomushi หมายถึง หางยาวสีขาว
เป็นสายพันธุ์ของ Curculionidae และขาของสายพันธุ์นี้จะไม่ยาว
ฤดูใบไม้ผลิมันจะเลี้ยงตัวอ่อนบนใบของคุดสุและมักจะมองเห็นได้บนใบของพืช เมื่อมีอันตรายมันจะพับขาแนบลำตัวและทำตัวนิ่งๆ ราวกับว่ามันตายไปแล้ว ตัวเมียวางไข่โดยการเจาะลำต้นของคุดสุและเลี้ยงตัวอ่อนในนั้นจนเติบโตต่อไป

●ความยาวประมาณ 9-10 มม.
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる