TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ด้วงสีเหลือง – ด่าง Psacothea hilaris
ด้วงสีเหลือง – ด่าง Psacothea hilaris ตระกูล Cerambycidae
ภูมิภาค หลัก: ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู เกาะโอกิ และเกาะอิกิสึ
พบได้ในป่าจากพื้นราบระดับต่ำ แต่ก็พบได้ในทุ่งนาและริมถนนที่มีต้นไม้ในเขตเมือง มีหนวดยาวและตัวผู้มีหนวดยาวกว่า และมีความยาวมากกว่าลำตัวถึงสามเท่า สีลำตัวเป็นสีดำกับสีขาวเหลืองมีจุดสีเหลือง จะเห็นได้ในช่วงต้นฤดูร้อนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วง และเลี้ยงตัวอ่อนบนใบไม้และเปลือกไม้ของต้นมะเดื่อ หม่อน และพืชในตระกูล Rutaceae มีลักษณะพิเศษด้วยขากรรไกรล่าง ที่แข็งแรง ลำตัวจะสะท้อนแสงกับแสงไฟ เมื่อตัวเต็มวัยตัวเมียจะแทะเปลือกไม้ให้เป็นช่องว่างเพื่อที่จะวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจะกินอาหารในต้นไม้เหล่านี้และเติบโต

● ความยาว ประมาณ 14-30 มิลลิเมตร
● ฤดูกาลตัวเต็มวัยน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる