TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ด้วง Dorcus striatipennis
ด้วง Dorcus striatipennis ตระกูล Lucanidae
ภูมิภาคหลัก: พบในฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
พบในป่าและป่าจากระดับต่ำไประดับที่สูง มีชื่อญี่ปุ่นว่า Sujikuwagata หมายถึง แถบใหญ่ ซึ่งตัวผู้ตัวเมียจะมีขนาดเล็กมีลายบนปีก ลักษณะเหมือนลายของเมล็ดพันธุ์ไม้ สำหรับตัวที่ใหญ่ลายเหล่านั้นจะหายไป แต่มีข้อแตกต่างกันตรงส่วนที่ยื่นออกด้านในของขากรรไกรล่าง และโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับขนาดเล็ก อาหารหลักคือเยื่อจากเปลือกไม้ของต้น Acutissima Quercus, Quercus Serrata และต้นตระกร้าวิลโลว์ ชอบเล่นไฟ
ตัวอ่อนฟักในโพรง หรือใต้เปลือกของต้น Acutissima Quercus และ Quercus Serrata

●ความยาวประมาณ 15 ถึง 30 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる