TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ  Saturnia jonasii
ผีเสื้อ Saturnia jonasii ตระกูล Saturniidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู โกกุคิวชูและเกาะซึชิม่า เกาะยากุ
พบในป่าไม้และที่ราบบนภูเขา มีชื่อญี่ปุ่นว่า Hime-Yamma-Mayu หมายความว่า ซิลค์ม็อธญี่ปุ่น แต่มีลำตัวมีขนาดเล็กเล็กกว่าซิลค์ม็อธ ญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งของปีกมีสีเขียว และอีกส่วนด้านหน้าของปีกเป็นสีขาว ขอบของปีกมีสีน้ำตาลและปีกแต่ละข้างมีจุดขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง บางชนิดมีขอบสีแดงน้ำตาลและสีปีกเป็นสีเหลืองน้ำตาล
จะพบเห็นได้ในช่วงฤดูกาลช้ากว่าซิลค์ม็อธ ออกหากินในเวลากลางคืน ช่วงตัวเต็มวัยจะไม่กินอะไรเลย เช่นเดียวกับสายพันธ์อื่นในตระกูล Saturniidae ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของ Acutissima Quercus, Deutzia Crenata และ Zelkovaญี่ปุ่น

●ปีกกว้างประมาณ 85-105 มม.
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる