TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ  Parnara guttata (ตรงสวิฟท์)
ผีเสื้อ Parnara guttata (ตรงสวิฟท์) ตระกูล Hesperiidae
ภาคหลัก: ฮอนชู ชิโกกุและคิวชูเกาะนันเซอิ
พบในป่าและทุ่งหญ้าพื้นราบระดับต่ำและยังพบในสวนสาธารณะในเมือง ด้วยสีลำตัวชนิดนี้จึงถือว่าเป็นผีเสื้อ
(ในความเป็นจริงไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนจากผีเสื้อและแมลง)
สีปีกที่ด้านหน้าเป็นสีน้ำตาลและปีกหลังมีจุดสีขาวที่ทำให้ดูแตกต่างจากแมลง จึงมีชื่อญี่ปุ่นว่า Ichimonji-seseri หนึ่ง Hesperiidae ออกหากินในช่วงกลางวันและกินน้ำหวานของดอกไม้และผลไม้เน่าเสียและมูลของสัตว์ ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของต้นข้าวและ หญ้าจิ้งจอกสีเขียว ชอบอยู่เป็นกลุ่มซึ่งจะพบเห็นได้บ่อย

●ปีกกว้างประมาณ 35-40 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัยเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる