TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ   Ypthima argus
ผีเสื้อ Ypthima argus ตระกูล Nymphalidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู เกาะยากุ เกาะทาเนงะ
พบหลายชนิดในสถานที่เป็นป่าและล้อมรอบทุ่งนา แม่น้ำ หนองน้ำและพุ่มไม้จากพื้นราบลุ่ม มีจุดขนาดใหญ่บนปีกหน้าและอีกสองจุดบนปีกหลัง มีลักษณะคล้ายดวงตา ซึ่งมีจุดเพียงหนึ่งจุดในแต่ละปีกหลัง จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะจำแนกความแตกต่างของสายพันธุ์นี้
และมีอีกสายพันธ์ที่มีแถบที่เป็นคลื่นเหมือนกันและมีจุดเช่นเดียวกัน
ออกหากินในช่วงกลางวัน อยู่บนใบไม้ อยู่ในพุ่มไม้และบินไปรอบๆ
เมื่อตัวเต็มวัยกินน้ำหวานของดอกไม้รวมทั้ง Dentata Ixeris และ Woodsorrel ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของพืชในตระกูลหญ้ารวมทั้งใบของต้น Undulatifolius Oplismenus และ Miscanthus sinensis

●ปีกกว้างประมาณ 33-40 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる