TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ Neope goschkevitschii (เขาวงกต)
ผีเสื้อ Neope goschkevitschii (เขาวงกต) ตระกูล Nymphalidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
พบในป่าจากพื้นราบที่ระดับต่ำและในสวนสาธารณะและพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมือง สีปีกที่ด้านหน้าเป็นสีน้ำตาลและมีเส้นสีเหลืองคาดตามแนวเส้นปีกและมีแถบวงกลมสีเหลืองอยู่ด้านนอกของเส้นเหล่านี้
ด้านหลังของปีกเป็นสีเหลืองสลับขาวค่อนไปทางสีเหลืองสีน้ำตาล กับแถบที่เป็นแบบหยักสีน้ำตาลและจุดวงๆขนาดต่างๆ ชอบอยู่ในพื้นที่ร่มรื่นมากกว่าที่เปิดโล่งๆ บินอยู่ในป่าและพุ่มไม้ตามไม้ไผ่
ออกหากินเป็นจำนวนมากยามเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน และบินไปยังต้นไม้โอ๊ก และ ต้น Quercus Serrata เพื่อหาอาหารนอกจากนี้ยังกินมูลของสัตว์และผลไม้เน่าเสีย
ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของตลูไม้ไผ่ เช่น ไผ่ลายไผ่ญี่ปุ่น

●ปีกกว้างประมาณ 55 ถึง 63 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัยเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる