TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อเอเชีย  Nesimachus Dichorragia
ผีเสื้อเอเชีย Nesimachus Dichorragia ตระกูล Nymphalidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู โอกินาวา เกาะซาโดะ เกาะนันเซอิ เกาะสึชิม่าพบในป่าที่มีแสงแดดร้อน ป่าโปร่ง และเส้นทางขึ้นไปภูเขา ไล่ระดับจากพื้นราบต่ำถึงที่ราบสูง รูปแบบบนปีกเหมือนก้อนหินที่เขียนสีด้วยหมึก จึงชื่อมีญี่ปุ่นคือ Suminagashi รูปหินที่เขียนสีด้วยหมึก สีปีกด้านหน้าเป็นสีหมึก ออกเงาสีเขียวสว่าง ที่เป็นสีที่ไม่ซ้ำแบบใครและรูปแบบที่ลงตัว และสีที่ปีกด้านหลังเป็นสีดำน้ำตาลที่มีแถบสีขาว ที่มีความแตกต่างเฉพาะตัว มีงวงยื่นออกมาจากปากเป็นสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้ ออกหากินในช่วงกลางวันบินได้รวดเร็วและ บินไปรอบต้นไม้โอ๊ค กินผลไม้เน่าเสียและมูลของสัตว์ และดูดน้ำบนพื้นดิน ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของ Meliosma myrianth ตัวผู้มีพฤติกรรมที่หวงดินแดน พบเจอได้มากที่ยอดภูเขาและที่โล่งในป่า

●ปีกกว้าง ประมาณ 55-65 มม.
●ฤดูกาลสำหรับตัวเต็มวัย เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる