TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ Graphium Sarpedon
ผีเสื้อ Graphium Sarpedon ตระกูล Papilionidae
ภูมิภาคหลัก: พบในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นของเกาะฮอนชู (ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้), ชิโกกุ คิวชูและโอกินาวา พบในป่าจากพื้นราบลุ่ม มีลักษณะเด่นคือมีสีฟ้าอ่อนอยู่ขอบวงในของปีก ปีกมีสีดำ มีจุดสีแดงหรือสีส้มที่ด้านหลังของปีก พบมากที่สวนสาธารณะในเมือง ขณะที่เป็นตัวหนอนกินใบของต้นลอเรลการบูรที่มักจะปลูกเป็นต้นไม้ริมถนน บินอย่างรวดเร็วในช่วงกลางวันและอาหารที่ชอบคือน้ำหวานของดอกไม้เช่นดอก Cayratia Japonica ตัวผู้ชอบดูดน้ำริมลำธารในฤดูร้อน ซึ่งมักจะมองเห็นได้ในที่ริมลำธาร

ปีกกว้างประมาณ 50-60 มิลลิเมตร
ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる