TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ Papilio machaon (Old World Swallowtail)
ผีเสื้อ Papilio machaon (Old World Swallowtail) ตระกูล Papilionidae
ภูมิภาคหลัก: พบเห็นได้ในฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู เกาะซาโดะ เกาะโกโตะ เกาะยากุ ชอบแสงแดดชอบอยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งนาจากที่ราบ ไปจนถึงบนภูเขา มักจะมองเห็นได้ตามสวนสาธารณะและพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมือง และยังพบจากที่ราบไปจนถึงระดับที่สูง 3000 เมตร พื้นที่ที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละแห่ง ชอบบินไปยังทุ่งหญ้าสีเขียวในช่วงกลางวันและกินน้ำหวานในดอกไม้ น้ำหวานของ พืชพันธุ์ เมื่อยังเป็นตัวหนอนกินใบไม้ในพืชตระกูล APIACEAE Javanica Dropwort ลำตัวจะมีลักษณะเป็นสามรูปแฉก โดดเด่นด้วยสีปีกที่ดูสะดุดตา มีสีเหลืองเข้ม มีชื่อญี่ปุ่นว่า Ki-Ageha หมายถึงแถบสีเหลือง และฐานของปีกเป็นสีดำไม่มีแถบ ตัวผู้มักชอบบินไปในที่สูงๆ และมักจะมองเห็นได้รอบตามยอดภูเขา

●ปีกกว้างประมาณ 70 90 มิลลิเมตร
●ตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる