TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ทาคาโอะปลูกพืขในขอบเขตของสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเพียงหนาวและอบอุ่น ผสมผสานกันไป ชนิดของพืชที่เจริญเติบโตในหลาย ๆ กรณี สามารถเพลิดเพลินกับความหลากหลายของดอกไม้ตามฤดูกาล ชนิดพืชที่มีมากกว่า 1500 ชนิดที่ได้รับการระบุจำนวนชนิดซึ่งจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนของชนิดที่เติบโตในสหราชอาณาจักร โดยทั้งนี้พืชที่ถูกค้นพบครั้งแรกในทาคาโอะมีหลายชนิดและจำนวนที่พบในที่สูงๆจากการปีนเขาเช่น ทากาโอะฮิโกได และ ทากาโอะซึมิเระและยังมีอีก 60 กว่าชนิด

แบดเจอร์ญี่ปุ่น   Meles anakuma
แบดเจอร์ญี่ปุ่น Meles anakuma Selected
ภูมิภาคหลัก: ... กระจายอยู่ในฮอนชูชิโกกุและคิวชูพบในป่าดิบในที่ลุ่ม มีชื่ออื่น ๆ ในภาษาญี่ปุ่นว่า Mujina คือสุนัขแรคคูนหรือจะเรียกว่า แบดเจอร์ เป็นแรคคูนในตระกูล Canidae บางครั้งในประเทศญี่ปุ่นทั้งแบดเจอร์และสุนัขแรคคูน จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ทั้งลักษณะและนิสัย แต่ไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด มีชื่อญี่ปุ่นว่า Nihon-anagumaคือ หมี (guma) แต่ก็ไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับหมี ชอบขุดดินมาก จึงมีชื่อว่า Guma ทำรังใต้ดินโดยใช้เล็บขุดหลุมเป็นอุโมงค์ยาว 10 ถึง 20 เมตร ออกหากินในเวลากลางคืน รอบ ๆ ภูเขาและกินผลไม้ ไส้เดือน แมลงกบและหอยทาก

●ความยาวลำตัวประมาณ 44-68 เซนติเมตร
●ฤดูกาล....ช่วงเดือนเมษายน-พฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる