TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ทาคาโอะที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่หนาวและภูมิอากาศที่อบอุ่นกระจาย กล่าวได้ว่าได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีที่อยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก มีหลากหลายชนิดและก็มีพฤติกรรมการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน จะขอกล่าวถึง แมงมุม " ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ที่กินศัตรูพืชกว่า 300ชนิดที่มีอยู่ มีทั้งชนิดที่หาได้ง่ายและที่หาไพบได้ยาก ซึ่งตามภูเขา เมาทน์ทาคาโอะ เป็นที่รู้จักกันในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสวรรค์ของภูเขาแมงมุมหลายชนิดของแมงมุมมากที่สุด"

แมงมุม Nelima genufusca
แมงมุม Nelima genufusca ตระกูล Sclerosomatidae
ภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู พบในที่พื้นราบลุ่มถึงระดับภูเขาสูง และจะพบได้ทั่วไป มีขนาดลำตัวเล็ก ลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว มีแปดขายาวมาก อาจไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของแมงมุม เนื่องจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป และช่องท้องไม่ชักใย (ลำตัวมีท่อนเดียว) และมีสองตา เมื่อกางขาออกจะมีลำตัวมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของผู้ใหญ่ และลำตัวจะเป็นสีดำยกเว้นส่วนท้องมีแถบสีขาว ในภูเขาทาคาโอะมีแมงมุมชนิดนี้กระจายอยู่ทั่วไปบนต้นไม้และต้นหญ้า ในปลายฤดูใบไม้ร่วงมักจะเห็นตัวผู้และตัวเมียอยู่ด้วยกัน หรือเดินอยู่บนพื้นดินเพื่อหาอาหาร กินแมลงขนาดเล็กและไส้เดือนดินและซากผลไม้ที่ล่วงหล่นบนพื้นดิน จะพบเห็นได้มากในพื้นที่มีความชื้นมาก

●ความยาว ประมาณ 6 ถึง 12 มิลลิเมตร
●ตัวเต็มวัย เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる