TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ทาคาโอะที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่หนาวและภูมิอากาศที่อบอุ่นกระจาย กล่าวได้ว่าได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีที่อยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก มีหลากหลายชนิดและก็มีพฤติกรรมการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน จะขอกล่าวถึง แมงมุม " ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ที่กินศัตรูพืชกว่า 300ชนิดที่มีอยู่ มีทั้งชนิดที่หาได้ง่ายและที่หาไพบได้ยาก ซึ่งตามภูเขา เมาทน์ทาคาโอะ เป็นที่รู้จักกันในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสวรรค์ของภูเขาแมงมุมหลายชนิดของแมงมุมมากที่สุด"

แมงมุม Gagrellula ferruginea
แมงมุม Gagrellula ferruginea ตระกูล Sclerosomatidae
ภาคหลัก: ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู เกาะยาคุ พบได้ในป่าจากพื้นราบลุ่มไปยังภูเขา มีสีลำตัวที่แตกต่างกันตามแหล่งถูมิภาค ส่วนที่พบในแถบคันโต รวมถึงเขตโซนภูเขาทาคาโอะ จะมีลักษณะลำตัวมีสีสนิมแดงและมีสีปุ่มแหลมเหมือนเข็มอยู่ตรงกลางลำตัวเมื่อตัวโตเต็มวัย เราสามาถพบเห็นมันได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม และจะพบเห็นมันเดินไต่อยู่บนต้นไม้และต้นหญ้าในช่วงที่มีอากาสร้อน ส่วนอีกลักษณะที่พบอยู่ในภูเขาทาคาโอะ จะมีสีดำนูนเหมือนกระดูกสันหลังที่ด้านหลัง มีขนาดลำตัวประมาณ 7 ถึง 10 มม. ลำตัวผอมบางมีสีดำและมีขาใหญ่หนาและสั้น ซึ่งจะแตกต่างจากสายพันธุ์นี้ สำหรับทั้งสองชนิดนี้เมื่อเป็นตัวอ่อนจะไม่มีกระดูกสันหลังที่ด้านหลัง

●ความยาวประมาณ 4-6 มม.
●ตัวเต็มวัย เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる