TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ต้นละหุ่ง โคลอน
ต้นละหุ่ง โคลอน ตระกูล ละหุ่ง
เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต บริเวณป่าชื้น ที่เต็มไปด้วยหิน สันเขา ทุ่งหญ้าที่มีอากาศชุ่มชื้น ตามลำธาร ในภูเขาสูง (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ซึ่งจะมีการเริ่มเจริญะเติบโตตั้งแต่ในช่วงฤดูหนาว จนถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงของปีถัดไป มีดอกเป็นสีขาวทั่วทั้งดอกไม่มีสีอื่นปน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร โคนใบจะแนบขนาบกับลำต้นทั้งสองข้าง ด้านล่างของใบมีขนขึ้นบาง ๆ อ่อนนุ่มคล้ายขนก ขอบใบเป็นรูปรอยหยัก เหมือนฟันของใบเลื่อย ดอกไม้สีขาว ได้พบพืชชนิดนี้ครั้งแรกที่ ทะเลทาเดโน อุมิ แถบเมืองนิกโก่ะ จังหวัดโตชิกิ จึงได้ขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า "ต้นละหุ่ง ทาเดโน่"

● ประมาณ ปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 30-50 ซม. ความสูง
● สถานที่ เทือกเขาอุระทาคาโอ่ะ มินามิทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる