TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โอเคระ
โอเคระ ตระกูลดอกเบญจมาศ
ไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต ในบริเวณเขตแห้งแล้งในป่า บนภูเขา ตามสันเขา ทุ่งหญ้า (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ดอกไม้ที่โดดเด่นที่สวยงาม และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ก้านดอกที่เป็นท่อยาว ๆ มีขนสั้น ๆ นุ่ม ๆ สีขาว ชื่อเดิมชื่อว่า อุเคระ แปลว่า ดอกไม้แห่งเทพเจ้า ตั้งแต่ศตวรรตที่ 8 ต่อมาเริ่มเพี้ยนไปเป็นคำว่า โอเคระ ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ก้านดอกเป็นท่อหลอดยาว ๆ ประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ ในก้านเดียวกัน ดอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2 ซม. ท่อดอกจะมีขนสั้น ๆ สีขาวขึ้นโดยรอบ หากสะท้อนจากแสงแดดจะทำให้มองเห็นเป็นสีชมพูเรื่อ ๆ ไม่ฉูดฉาดมากนัก ใบมีลักษณะเป็นกลีบบาง ๆ ปลายกลมมน ยาวประมาณ 5-6 ซม. ใน 1 ก้านจะประกอบด้วยใบประมาณ 3 - 5 ใบ ขอบใบมีรอยหยักเหมือนขอบใบเลื่อย ตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้ และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน และละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เมล็ดตรงกลางสีดำจะเริ่มร่วงลงพื้นดิน เพื่อจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป ใบอ่อนนิยมนำมาเป็นอาหารโดยการต้ม หรือทอดกับแป้งเทมปุระ รากนำมาปรุงเป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

● ฤดูกาล กลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 30-80 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสาย 2 , 5 , ภูเขาอินาริ , โอคุ-ทาคาโอะ, มินามิ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる