TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ซาวากิคุ
ซาวากิคุ ตระกูลดอกเบญจมาศ
สมุนไพรยืนต้น พบในบริเวณป่าดงดิบชื้น บริเวณป่าทึบที่ไม่มีแดดส่องถึง และในพื้นที่ที่ชุ่มชื้นมาก รวมถึงใกล้ ๆ กับป่าริมลำธาร ชื่อญี่ปุ่น Sawa-giku หมายถึง ดอกเบญจมาศที่อยู่ข้างริมธาร ดอกไม้มีสีเหลืองสด จึงทำให้มีความโดดเด่นน่าสนใจมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ1 ซม. ก้านดอกมีลักษณะคล้ายกับก้านดอกของดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบมีความยาวประมาณ 3-9 ซม. ด้านบนและด้านล่างของใบจะมีขนบาง ๆ อยู่โดยรอบ ในช่วงฤดู​​ออกดอก ดอกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 มม. ตรงโคนดอกจะมีเกสรตัวผู้ตัวอยู่อยู่ เมื่อมีการผสมเกสรแล้ว ตรงกลางจะกลายเป็นเมล็ดดำ เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป เมล็ดมีขนยาวและปลิวไปตามลมได้ ซึ่งมักจะเรียกว่า Blow Kigu ซึ่งหมายถึง เมล็ดดอกเบญจมาศที่ลอยไปตามลม

●ฤดูกาล ต้นเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
●ความสูง ประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร
●สถานที่ ถนน Trail 3 Trail 6 เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる