TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

เฟิร์นอุจิวะโกเค่ะ
เฟิร์นอุจิวะโกเค่ะ ตระกูลเฟิร์นเอเวอร์กรีน
เฟิร์นเอเวอร์กรีนที่มีใบสีเขียวตลอดทั้งปีที่พบนบริเวณที่มีความชื้อสูง เติบโตไปพร้อมกับสปอร์ที่ใบ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง และหน่อเหง้าที่ใช้ในการขยายพันธ์ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขนอยู่หนาแน่น. และปลูกลงบนพื้นดิน และวางใบ โคนต้นไปกับพื้นผิวของพื้นดิน ใบเมื่อเข้าชุดกันแล้วจะมีลักษณะคล้ายพัดลม หรือรูปหัวใจ ซึ่งใบเล็ก ๆ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ถึง 2 ซม. จะรวบกันเป็นโคนต้นทีดูแน่นหนา เช่นเดียวกันต้นปาล์ม ต้นหมาก ชื่อภาษาญี่ปุ่น Uchiwa-goke แปลว่า เฟิร์นพัดลมกระดาษ ซึ่งได้มาจากโคนต้นที่รวบใบมารวมกัน มองดูคล้ายพัดลมกระดาษ ก้านใบเป็นแนวยาวเป็นเส้นตรง โค้งตรงปลาย ยาว 1 ซม. พื้นผิวของใบเป็นบางอย่างโปร่งใส ด้านหลังใบจะมีจุดสปอร์ เหมือนกับใบเฟิร์นสายพันธ์อื่นในตระกูลเดียวกัน

●ฤดูกาล ประมาณเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
●ความสูง ประมาณ 1-2 เซนติเมตร
●สถานที่ ถนนสายTrail 6
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる