TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

เฟิร์น สึกินะ (หญ้าปล้อง)
เฟิร์น สึกินะ (หญ้าปล้อง) ตระกูลหญ้าปล้อง
เฟิร์นพืชที่พบในแม่นํ้า บริเวณทีมีแดดส่องถึง เขตทุ่งหญ้าทั่วไป บ่อยครั้งก็จะพบเห็นว่าเฟิร์นชนิดนี้อยู่ในกลุ่มที่เติบโตด้วยสปอร์ เช่นเดียวกับที่กลุ่มที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบมีสีเขียวเข้ม ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน อยู่พ้นจากพื้นดิน และชั้นของสปอร์รอบรากของเฟิร์นหญ้าปล้อง ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์วิจัยจากสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นต้นกำเนิดในการฆ่าเชื้อที่ลำต้น เพื่อให้การสปอร์นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างองค์ประกอบสารอาหารที่ผ่านการสังเคราะห์โทนิค ซึ่งถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เฟิร์นชนิดนี้ชื่อภาษาญี่ปุ่น Sugina แปลว่า หน่อเหง้าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะทำสปอร์ได้ และเฟิร์นสึกินะนี้ เราสามารถนำมาปรุงแต่งอาหารรับประทานได้ โดยการต้ม หรือหมัก

●ฤดูกาล เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน
●ความสูง ประมาณ 10 -15 ซม. (เฉพาะยอด) ประมาณ 10 -40 ซม. (รวมทั้งต้น)
●สถานที่ ถนนสายTrail 1 ภูเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる