TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฮาเอ่ะโดคุ โซ
ฮาเอ่ะโดคุ โซ Phrymaceae
เป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตในป่าดิบที่ชุ่มชื้น บริเวณเนินเขา อยู่ใกล้กับริมธารที่มีความชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) พืชพรรณนี้ทั้งลำต้น ใบ ราก จะมีสารพิษเจือปนอยู่ จึงนิยมนำมาใช้ในสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลงวัน จึงสอคคล้องกับชื่อ Haedoku แปลว่า จับแมลงวัน ดอกไม้มีเป็นสีแดง และสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 - 6 มม.ะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่รวมกัน และการผสมเกสรก็จะเป็นไปอย่างธรรมชาติ ก่อนที่ดอกจะแก่จัด แล้วกลายเป็นเมล็ด เพื่อจะให้ต้นทิ้งเมล็ดร่วงลงสู่พื้น ในการที่จะดำรงเผ่าพันธ์ต่อไป ใบมีความยาว 7-10 ซม. กว้าง 4-7 ซม. มีลักษณะรูปไข่ ขอบใบเป็นร่องหยักเหมือนขอบใบเลื่อย

● ฤดูกาล กลางเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม
● ความสูง ประมาณ 30-70 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสาย Trail 1 - 6 , ภูเขาอินาริ , จาทากิ , ภูเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる