TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

นารูโก่ะ ยูริ
นารูโก่ะ ยูริ ตระกูลลิลลี่
เป็นพืชพรรณไม้ยืนต้น ที่ติบโตในป่าแดด ทุ่งหญ้า และริมถนน (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) จากลำต้นมีลักษณะโค้ง เหมือนคันธนู มีดอกไม้สีขาวเหมือนท่อร้อย ทิวทัศน์ที่มีความคล้ายคลึงกับ ' Naruko ' จึงเป็นที่มาของชื่อพืชพรรณตระกูลยูริ ที่ชื่อ นารูโก่ะ ยูริ ใน 1 ก้านดอก จะประกอบด้วยดอกไม้สีขาว ประมาณ 3 - 5 ดอก ความยาวของดอกประมาณ 2 ซม. และปลายของดอกเป็นสีเขียวเข้ม ใบมีความยาว ประมาณ 8 ถึง 15 ซม. กว้าง 1 - 2.5 ซม. มีลักษณะเหมือนหญ้า ไม้ไผ่ ค่อนข้างยาวและแคบ ติบโตขึ้นสลับ กับ ก้านที่มีสีขาว เมล็ดมีความยาวประมาณ 7 ซม. เมื่อดอกแก่จัดแล้ว จะเหี่ยวแห้งลง เมล็ดภายในดอกจะร่วงหล่น พร้อมที่จะขยายพันธ์ในโอกาสต่อไป

● ฤดูกาล ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน
● ความสูง ประมาณ 50-70 เซนติเมตร
● สถานที่ เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ โอคุ- ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる