TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

อาคามัทซึ  (สนแดง  / สนฉัตร)
อาคามัทซึ (สนแดง / สนฉัตร) ตระกูลต้นสน
ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก ลำต้นมีสีเขียว ใบมีลักษณะเหมือนเข็ม ลำต้นเริ่มเติบโตขึ้น ลำต้นจะกว้างประมาณ 1.2 เมตร มักจะปลูกต้นไม้นี้ไว้ในสวนเพื่อต้านลมมิให้เกิดความเสียหาย เป็นสนที่มีใบสีแดง จึงได้ชื่อว่า 'densiflora ' (Akamatsu ) แปลว่า สนแดง หรือสนฉัตร ลักษณะโดยรวมจะคล้ายกับพืชตระกูลสนเดียวกัน แต่มีใบที่บางและ อ่อนนุ่มกว่า จึงมีการเปรียบเปรยว่า kuromatsu (สนดำ) คือสนผู้ชาย และ Akamatsu (สนแดง) คือสนผู้หญิง สามารถเติบโตในเขตทุ่งหญ้าแห่งแล้งได้ดี รวมถึงเขตป่า ตามสันเขาของที่ราบสง สูงกว่า2,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราสามารถพบเห็นสนชนิดนี้ในภูเขาทาคาโอะ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะเห็นอีกแล้วไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีสีเขียว ใบมีลักษณะแบน เล็ก บางและยาว เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น ลำต้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ดอกบานเต็มที่ในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะมีเกสรตัวผู้มีสีเหลือง และละอองเกสรตัวเมียสีเขียว อยู่ในดอกเดียวกัน จะมีการผสมเกสร และเมื่อดอกได้แก่จัดจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป

● ความสูง ประมาณ 25-40 เมตร
● สถานที่ ใกล้กับริมธารแหล่งน้ำ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる