TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ฮิคาเง่ะ ซือมิเระ
ฮิคาเง่ะ ซือมิเระ ตระกูลซือมิเระ
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในที่ป่าชื้นทั่วไป (ใช้เวลาหลายปี ในการเจริญเติบโต) พบในบริเวณทุ่งหญ้า บริเวณริมถนน ตามรั้วบ้าน กำแพงหินของบ้าน เป็นสายพันธ์รอบโคนใบและดอก จะมีขนสีขาวสั้นๆ โดยรอบ มีหลายสายพันธ์ที่นำมาพัฒนาสายพันธ์เป็นต้นแม่ อันได้แก่ พันธุ์ Takaosumire ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ ฮาคาเก่ะ ซือมิเระอย่างมาก ลักษณะของใบ มีสีเขียว ปลายของใบเป็นรูปหัวใจ ยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ประมาณ 1.5 - 2 ซม. กลิ่นหอมหวาน มีสีขาว และลายเส้นสีม่วงลากผ่าน มักจะมีดอกที่อยู่ติดกันเป็นกลุ่ม อย่างหนาแน่น ช่วงปลายของฤดูกาล จะเริ่มมีการผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล ต้นเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 5-12 เซนติเมตร
● สถานที่ เทือกเขา อุระทาคาโอ่ะ ,โอคุ ทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる