TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

โคมิยามา ซือมีเระ
โคมิยามา ซือมีเระ ตระกูลซือมิเระ
สมุนไพรยืนต้นที่พบในบริเวณในป่าลึก ป่ารกชัดและที่มีความชื้น ตามริมลำธารต่าง ๆ โดยเฉพาะในเทือกเขาทาคาโอะ จะเพิ่มเบ่งบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูของดอกซือมีเระ นั่นคือฤดูใบไม้ผลิ ใบขนาดใหญ่ที่โดเด่นมาก แต่มีดอกที่เล็กมาก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. มีสีขาว และมีเส้นสีม่วงแผ่กระจายทั่วกลีบ กลีบเลี้ยงที่ด้านหลังของกลีบดอกจะมีขนรอบ ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพืชชนิดนี้ รูปร่างของใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ความยาวประมาณ 3 - 5 ซม เป็นสีด้าน ไม่เงามัน ส่วน ด้านหลังของใบเป็นสีม่วง ช่วงปลายของฤดูกาล จะเริ่มมีการผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

●ฤดูกาล ปลายเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 5-8 เซนติเมตร
●สถานที่ ถนนสาย Trail 4 Trail 6 เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる