TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

โอคะ ทซึนามิ
โอคะ ทซึนามิ ตระกูลมิ้นท์
เป็นสมุนไพรไม้ยืนต้น พบในบริเวณป่า และทุ่งหญ้า ชายเขาถึงยอดภูเขาทาคาโอะ อยู่ในตระกูลเดียวกับมินท์ ใบและก้านดอกมีลักษณะชิดกับลำต้น ใบมีขนาดใหญ่คลุมส่วนบนของลำต้น ลักษณะของดอกไม้มีรูปร่างโค้งงอคล้ายท่อ และมีความยาวประมาณ 2 ซม. ขณะที่บานเต็มที่ ชื่อของ ทซึนามิ ได้มาจากรูปทรงดอกที่คล้ายกับคลื่นทะเลนั่นเอง และเนื่องจากพันธ์ดังกล่าว ได้ถูกพบในเทือกเขาโอค่ะ ทาคาโอ่ะ จึงได้ถูกเรียกว่า Oka - tatsunami เจริญเติบโตอยู่บนเนินเขากว้าง มีสีดอกเป็นสีฟ้า สีม่วง ลำต้นมีขนสั้นหันดิ่งลงด้านล่าง ขอบใบกว้างมีรูปไข่ขนาดใหญ่ ในส่วนบนของใบยาวประมาณ 5 ซม. ดอกกลีบเลี้ยงด้านนอกคล้ายเป็นรูปจาน ขยายพันธ์ด้วยเมล็ด โดยเมื่อดอกแก่จัดเต็มที่ จะสามารถนำเมล็ดแก่จัดไปทำการขยายพันธ์ได้

● ฤดูกาล ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน
● ความสูง ประมาณ 20 ถึง 50 ซม.
● สถานที่ ถนนสาย Trail 6
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる