TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

จั๊กจั่น Graptopsaltria nigrofuscata
จั๊กจั่น Graptopsaltria nigrofuscata ตระกูล Cicadidae
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชิว รวมทั้งเกาะซึชิม่า เกาะยากุชิม่า ชอบอาศัยอยู่ที่ตามแหล่งเพาะปลูก และป่าไม้ ในพื้นดินทั่วไป และในพื้นที่ภูเขา สามารถพบเห็นได้ในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่และกินน้ำเลี้ยงของลำต้น ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ เช่นต้นแพร์ญี่ปุ่น พบเห็นได้ที่ต้นไม้ขนาดใหญ่จะเกาะอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ จักจั่นตัวผู้มีเสียงร้องที่แหลม จวี้ - จวี้ ' หรือ ' จี้ - จี้ - จี้ - จี้ ' ว่ากันว่าชื่อของพวกมัน ถูกนำตัวไปตั้งชื่อเพราะเสียงร้องคล้ายกันมากกับเสียงทอดอาหารในน้ำมัน
ปีกมีความทึบแสง และสีออกน้ำตาลแดงเข้มกับแถบที่เป็นแสงและเงา
ตัวเมียวางไข่อยู่ในเปลือกไม้ หลังจากฟักเป็นตัวอ่อนจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนาน 6-7 ปี ตัวอ่อนถูกฝังอยู่ใต้ดินใต้รากของต้นไม้นานถึง 1 ปี และคลานขึ้นไปที่พื้นดินเป็นแมลงตัวเต็มวัย

● ความยาว ( รวม ความยาว จากหัวถึง ปีก ) ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร
● ฤดูกาลตัวเต็มวัยเดือนกรกฎาคมถึงเดือน กันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる