TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

แมลงปอ Superstes Epiophlebia
แมลงปอ Superstes Epiophlebia ตระกูล Epiophlebiidae
ภูมิภาคหลัก: พบได้ในฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น "ฟอสซิลที่มีชีวิต" เพราะหลายส่วนของลำตัวรวมทั้งอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ Epiophlebiidae ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในเทือกเขาหิมาลัย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ลักษณะลำตัวจะคล้ายกับ Gomphidae แต่ปีกเหมือน Damselflies เพราะรูปร่างของด้านหน้าและด้านหลังปีกเกือบจะเหมือนกัน พบที่ต้นน้ำลำธารหรือล้อมรอบป่าและอาหารหลักเป็นแมลงขนาดเล็กรวมทั้งแมลงวันยุง ตัวเมียวางไข่บนลำต้นของพืชที่อยู่ริมน้ำซึ่งอยู่ระหว่างก้อนหินในลำธาร (ใช้วิธีการลอกคลาบจากตัวอ่อนเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัย ) ช่วงเป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ใต้น้ำ1 เดือน หลังจากนั้นเข้าสู่ตัวเต็มวัยใช้ชีวิตอยู่บนบกตามริมน้ำ และมีช่วงอายุ 7-8 ปี

● ความยาวประมาณ 50-60 มิลลิเมตร
● ฤดูกาลตัวเต็มวัยประมาณเดือนพฤษภาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる