TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

มดงาน Japonicas Camponotus
มดงาน Japonicas Camponotus ตระกูล Formicidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชูและเกาะซึชิม่า เกาะยากุ พบในทุ่งหญ้าที่ราบสู่บนภูเขา สร้างรังเปิดในพื้นดินจึงมักจะพบที่สวนสาธารณะและสวนต่างๆในเขตเมือง เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในพันธ์พื้นเมืองที่ถือกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น มดงานมีขนาดประมาณ 10 มม. และราชินีมดขนาด 17 มม. สีลำตัวป็นสีดำและมีท้องสีน้ำตาล อาศัยอยู่ในเขตที่กว้างใหญ่ มีมดราชินีในถ้ำใต้ดิน สำหรับมดงานมีหน้าที่หาอาหาร หากินแมลงที่ตายแล้วและดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชใต้ดิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนมดตัวผู้ตัวโตเต็มวัยขนาดเขื่องมีปีก และราชินีมดจะออกมาจากที่ซ่อนเพื่อสืบพันธุ์ ตัวเมียจะทิ้งปีกมดและสร้างรังอีก ดูแลลูกมดที่เกิดมาออกมาในระยะแรก จนกระทั่งมดตัวเล็กๆกลายเป็นมดงาน ส่วนตัวเมียก็เป็นราชินีมดและวางไข่อย่างต่อเนื่องต่อไป

●ความยาวประมาณ 7-13 มม. (มดงาน)
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる