TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ด้วง  Gigas Sipalinus
ด้วง Gigas Sipalinus ตระกูล Rhynchophoridae
ภูมิภาคหลัก: พบในฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู โอกินาวา เกาะอิซุ และเกาะซึชิม่า พบในป่าและป่าไม้จากที่ราบลุ่มไปยังภูเขา
สีลำตัว เป็นสีน้ำตาลสลับกับจุดดำ แต่เดิมสีลำตัวเป็นสีดำ และจะปรับเปลี่ยนสีผิวเมื่ออยู่ต่อไปเรื่อยๆ จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีดำพื้นผิวของลำตัวเหมือนโลหะและแข็งมาก
มีชื่อญี่ปุ่นว่า Oo - zomushi หมายถึง ขนาดใหญ่ ได้ชื่อนี้เพราะมีปากที่ใหญ่และยาวเหมือนช้าง ( Curculionidae ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แมลงช้าง ) เป็น สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในตระกูล Curculionidae ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อตัวเต็มวัยจะพบเห็นได้ในช่วงต้นฤดูร้อนถีงกลางฤดูร้อน กินอาหารจำพวกเปลือกไม้ของต้น Acutissima Quercus และ Quercus Serrata ในช่วงกลางวันอาศัยอยู่ในซากต้นไม้ล้ม และ ต้นไม้ที่แห้งตาย ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ ประมาณสองปีหลังจากที่เกิด ตัวเมียวางไข่ในป่าไม้และเลี้ยงตัวอ่อน จะพบเจอได้ต้องเข้าไปในป่าลึก

● ความยาว ประมาณ 12-29 มิลลิเมตร
● ฤดูกาล ตัวเต็มวัย เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる