TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ด้วง  Paraglenea โชคลาภ (Ramie Longicorn Beetle)
ด้วง Paraglenea โชคลาภ (Ramie Longicorn Beetle) ตระกูล Cerambycidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอนชู (ทางทิศตะวันตกของภูมิภาคคันโต) ชิโกกุ คิวชู ซึชิม่า เกาะโอกิ เกาะทาเนงะ พบในป่าไม้โดยรอบๆและในพื้นที่สีเขียวพื้นราบสู่บนภูเขา เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนำมาทางท่าเรือนางาซากิ เป็นสายพันธ์ Urticaceae ซึ่งได้นำเข้ามาจากประเทศจีนในช่วงสมัยเอโดะ ภูมิภาคหลักขึ้นมาเหนือเนื่องจากหนีอากาศหนาวมาที่อากาศร้อน ลำตัวมีสีที่สวยงามมีจุดสีดำสีขาวสีเขียว มีขนาดใหญ่ พบในภูเขาทาคาโอะ เริ่มพบเมื่อต้นปี 1990 เป็นอีกหนึ่งในสายพันธุ์ Cerambycidae มักจะเห็นได้ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ออกหากินในช่วงกลางวันและเลี้ยงตัวอ่อนและให้อาหารบนใบไม้ต้น Ramie, โบเมเรีย นิเวียร์, โบเมเรีย จาปอนิก้า,ต้นมะนาวญี่ปุ่นและ ชบา Syriacus โดยเลี้ยงตัวอ่อนในลำต้นและรากของต้นพืชเหล่านี้จนตัวเต็มวัย

●ความยาวประมาณ 10 ถึง 20 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる