TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ  Actias อาร์ทิมิส
ผีเสื้อ Actias อาร์ทิมิส ตระกูล Saturniidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชูและเกาะซึชิม่า เกาะยากุ พบได้ในป่าและพื้นที่ราบถึงบนภูเขา ปีกสีฟ้าขาวสลับเขียวอ่อนส่วนขอบปีกหน้าจะเป็นสีแดง มีจุดขนาดเล็กทั้งปีกข้างหน้าและปีกหลัง มีจุดขนาดเล็กที่ตาของตัวผู้ ส่วนตัวเมียที่ปีกมีลักษณะเหมือนหวีหางของตัวผู้มีความยาวกว่าตัวเมีย ฤดูการในตัวเต็มวัยจะมีสองครั้งต่อปีคือช่วงต้นฤดูร้อนและกลางฤดูร้อนจากกรกฎาคม-สิงหาคม จะต้องมีแสงสว่างพอเพียง ช่วงตัวเต็มวัยจะไม่ค่อยกินอะไรและมีชีวิตอยู่ได้ในสารอาหารที่กักเก็บไว้กับตัวเมื่อช่วงเป็นตัวหนอน ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของต้นไม้รวมทั้ง ต้น Quercus Serrata ลูกท้อ แอปริคอท (แอปริคอทญี่ปุ่น) ผลมะเดื่อ ลูกแพร์และลูกแอปเปิ้ล

●ปีกกว้างประมาณ 80-120 มม.
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม, กรกฎาคมถึงสิงหาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる