TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อ  Erynnis Montanus (ฤดูใบไม้ผลิ)
ผีเสื้อ Erynnis Montanus (ฤดูใบไม้ผลิ) ตระกูล Hesperiidae
ภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู
พบในป่าโปร่งที่มีแสงแดดจัด และเป็นป่าไม้เปิด พื้นราบจนไปถึงภูเขา
สีปีกเป็นสีน้ำตาลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนเป็นแถบหยักๆ ที่ปีก ในตัวผู้มีสีม่วงสีเทาและในตัวเมียเป็นแถบเหมือนเข็มขัดสีขาวสว่าง ทั้งสองด้านของปีกหลังจะมีจุดสีเหลือง มักบินอยู่ในป่าในช่วงกลางวันและหาอาหารบนดอกไม้ของต้นชวนชมและ Dandelions มักจะเกาะตามพื้นดินเพื่อรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ เมื่อโตตัวเต็มวัยมีวงจรชีวิตสั้นคือเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ช่วงเป็นตัวหนอนกินใบของ Acutissima Quercus, Quercus Qerrata และโอ๊คเมียว

●ปีกกว้างประมาณ 36 ถึง 40 มิลลิเมตร
●ฤดูกาลตัวเต็มวัย เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる