TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ผีเสื้อนกยูงจีน  Papilio bianor
ผีเสื้อนกยูงจีน Papilio bianor ตระกูล Papilionidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชูและเกาะอื่น ๆ รวมทั้ง เกาะโกโตะ พบมากในป่าที่ราบ บนภูเขา สีปีกเป็นสีดำและปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียวและสีที่สว่างสดใส และมีสีสันที่แตกต่างในแต่ละมุมมองซึ่งดูสวยงามมาก ด้านหลังของปีกเป็นสีดำมีจุดสีแดงบนปีกหลัง ตัวผู้มีสีด้านๆ และอีกด้านจะมีขนบนปีก ซึ่งจะเป็นจุดแตกต่างที่แยกได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ออกหากินในช่วงกลางวันและบินได้เร็วมาก และกินน้ำหวานของพืชในครัวเรือน และต้นฟลอกตะไคร่น้ำ เมื่อเป็นตัวหนอนชอบกินใบของต้นปอ และใบพริกไทยญี่ปุ่น เฉพาะตัวผู้เท่านั้นที่ดูดน้ำจืด พบเห็นได้บนเส้นทางขึ้นภูเขาทาคาโอะ
และเฉพาะตัวผู้เท่านั้นที่บินไปมาในเส้นทางเดิมเสมอซึ่งเรียกว่าเส้นทางบิน

●ปีกกว้างประมาณ 80-110 มม.
●ตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる