TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ทาคาโอะที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่หนาวและภูมิอากาศที่อบอุ่นกระจาย กล่าวได้ว่าได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีที่อยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก มีหลากหลายชนิดและก็มีพฤติกรรมการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน จะขอกล่าวถึง แมงมุม " ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ที่กินศัตรูพืชกว่า 300ชนิดที่มีอยู่ มีทั้งชนิดที่หาได้ง่ายและที่หาไพบได้ยาก ซึ่งตามภูเขา เมาทน์ทาคาโอะ เป็นที่รู้จักกันในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสวรรค์ของภูเขาแมงมุมหลายชนิดของแมงมุมมากที่สุด"

แมงมุม Carrhotus xanthogramma
แมงมุม Carrhotus xanthogramma ตระกูล Salticidae
ภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู พบในป่าและพื้นที่สีเขียวจากที่ราบ ไปที่ถึงบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่มากนัก และอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน และสวนสาธารณะในเมือง สถานที่จอดรถ เพื่อเข้ามาหาอาหาร ความยาวลำตัวไม่เกินกว่า 1 มม. ตัวผู้ตรงช่วงหน้าอกเป็นสีดำ และตรงช่วงหน้าท้องมีสีน้ำตาลลายดำ ส่วนตัวเมียจะมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม เดินออกล่าเหยื่อบนพื้นดินและพื้นหญ้า จำพวกแมลง และ ไม่ได้สร้างรัง แต่ชักใยเพื่อโรยตัวจากที่สูงลงสู่พื้นดินในขณะที่อยู่ในที่สูง มีชื่อญี่ปุ่นว่า Neko-haetori หมายถึงแมวบินจับเหยื่อ เนื่องจากพวกมันสามารถจับแมลงขนาดเล็ก รวมทั้งแมลงวันได้นั่นเอง

●ความยาวตัวเต็มวัยตัวผู้ และตัวเมีย ประมาณ 7-8 มิลลิเมตร
●ตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる