TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โอกิคาสึระ
โอกิคาสึระ ตระกูลมิ้นท์
เป็นสมุนไพรยืนต้นที่พบในพื้นป่า และชายป่าใกล้ ๆ ลำธาร เติบโตกิ่งก้านคล้าย ๆ ไม้เลี้อยและระนาบคลุมพื้นดิน อยู่เป็นกลุ่ม ๆ ดอกไม้สีม่วงอ่อน ลักษณะรูปของดอกยาวเรียว 2 - 5 ซม ลำต้นตั้งตรงจากฐานลักษณะของใบยาว คล้ายรูปหัวใจ ยาวประมาณ2 -5 ซม. ชื่อภาษาญี่ปุ่น ougi-Kazura หมายถึง ลักษณะของใบที่เรียวยาวคล้ายใบพัดรูปเถา รูปหัวใจ ซึ่งลักษณะลำต้นจะเป็นไม้เถาเครือ แพร่กระจายวิ่งเหมือนเถาองุ่นพันตามรั้ว หรือระนาบตามพื้นดิน

●ฤดูกาล ปลายเดือนเมษายน ถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 8 ถึง 20 ซม.
●สถานที่ ถนนสายTrail 6 เทือกเขา โอคุ-ทาคาโอะ, คิตา-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる