TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

มิโซโซบ่ะ  (ผักแพวลายผีเสื้อ)
มิโซโซบ่ะ (ผักแพวลายผีเสื้อ) ตระกูลผักแพว
สมุนไพร ที่พบในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ริมลำธาร บนส้นทาง นาข้าว ในภูเขา ลำต้นจะเติบโตไปตามระนาบพื้นดิน และมีเพียงลำต้นส่วนบนนั้นได้พยุงตัวรับแสงแดด และทำหน้าที่สร้างความเจริญเติบโตภายนอกให้กับโคนต้น กิ่ง ใบ และดอก ดอกไม้เวลาบานจะมีลักษณะหันหัวลง ยาวประมาณ 6 ถึง 8 มม. ใน 1 โคนดอกจะประกอบด้วยดอกไม้ประมาณ 5 ดอกเข้ามารวบเป็นพวง เป็นตุ้มห้อยลงมาอย่างสวยงาม สีของดอกเป็นสีชมพูเรื่อ ๆ สีขาว และสีแดงอ่อน ๆ ใบยาวประมาณ 4-10 ซม. รูปร่างของใบมีรูปร่างเหมือน หัวหอก ที่มีปลายแหลมแบน ๆ ชื่อภาษาญี่ปุ่น มิโซะ-โซบะ แปลว่า พืชพรรณที่ใบเติบโตในท้องร่อง ซึ่งรูปร่างของต้นมิโซโซบ่ะ จะมีลักษณะคล้าย ใบของต้นหน้าวัว บางทีจะเรียกว่าเป็น อุชิโน-ฮิไต หรือที่แปลว่า หน้าผากวัว เนื่องจากใบมีลักษณะคล้าย ๆ กับใบของดอกหน้าวัว

● ฤดูกาล กลางเดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 30-90 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสาย Trail 1 Trail 6 ภูเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる