TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ยามะยูริ   (ดอกลิลลี่ภูเขา)
ยามะยูริ (ดอกลิลลี่ภูเขา) ตระกูลลิลลี่
เป็นสมุนไพรยืนต้น ที่เจริญเติบโตในที่ป่าชื้นทั่วไป (ใช้เวลาหลายปี ในการเจริญเติบโต) นอกจากนี้ยังพบในขอบป่า และทุ่งหญ้า ในภูเขาทั่วไป ลำต้นมีขนาดใหญ่ลำต้นตรง ดอกไม้จะบานสะพรั่ง ซึ่งใน 1โคนดอกจะประกอบด้วยดอกมากว่า 10 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 22-24 ซม. มีกลิ่นที่หอมรุนแรงจากกลีบดอกทั้ง 6 ที่อยู่รายรอบดอก กลีบดอกทั้ง 6 กลีบจะมีลักษณะม้วนงอ พร้อมกับเกสรตัวผู้เป็นเส้นสีเหลือง และเกสรตัวเมียอยู่ในกลางดอกในศูนย์ที่มีจุดสีแดง โดยใช้หลักของแรงลมพัดนำพาละอองเรณูเกสร ไปยังดอกอื่น หรือผสมเกสรโดยแมลงที่มาตาอม ทำให้เกิดการผสมพันธ์ แล้วจะกลายเป็นผล และเมล็ดแก่จัดที่จะนำไปขยายพันธ์ ดอกประเภทนี้ละอองเกสรนั้นเมื่อติดกับเสื้อผ้า จะลบออกได้ยากพอสมควร เนื่องจากได้ค้นพบในพื้นที่ภูเขา จึงมีชื่อญี่ปุ่นว่า Yamayuri ซึ่งแปลว่า ลิลลี่ภูเขา ใบ มีความยาว 10 ถึง 15 เมตร ก้านใบสั้น ลำต้นสั้น ใบและดอกของพืชพรรณนี้สามาระนำไปปรุงอาหารรับประทานได้ ผลมีรูปทรงกระบอก ยาว 5 ซม.

● ฤดูกาล กลางเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม
● ความสูง ประมาณ 1-1.5 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 , ภูเขาอินาริ , อุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ , มินามิ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる