TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

มิยามา ชิคิมิ
มิยามา ชิคิมิ ตระกูลส้ม
ไม้พุ่มเขียวชอุ่ม ลำต้นสูงไม่เกิน 1 เมตร เจริญเติบโตได้ดีตลอดทั้งปี พบในเขตป่าในภูเขาทาคาโอ่ะ ส่วนมากจะพบในป่าต้นสน อยู่ใกล้เชิงเขา และที่อากาศหนาวเย็น ใบมีลักษณะคล้ายต้น skimmia จึงมีชื่อญี่ปุ่น Miyama - sikimi แปลว่า ต้นมิยามา สคิมเนีย ใบยาว 4-9 ซม.,กว้าง3-5 ซม. มีรูปไข่ ใบมีลักษณะมันวาว ออกดอกปีละ 1 ครั้ง ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมกลีบดอกจะยื่นออกมาออกนอกโคนต้นที่ดูสวยงามมาก ในโคนดอก มีเกสรตัวผู้ที่เป็นแท่งโคนโน้มออกจากตัวดอก และเกสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลางของโคนดอก มีเกสรสีเหลือง ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. มีสีขาว ยาว 5-8 มม. ผลไม้รูป ทรงกลม และมีเมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ดอยู่ภายใน เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่จะมีส่วนที่เป็นพิษ ที่เรียกว่า skimmianine และที่มีอยู่ในผลไม้มากที่สุด หารับประทานเข้าไป อาจทำให้เกิดการล้มป่วยลงได้

● ความสูง ประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตร
● สถานที่ ถนนสาย 1 - 3 - 4 ภูเขาอินาริ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる