TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ซาระชินะโชมะ
ซาระชินะโชมะ ตระกูล Buttercup
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในสถานที่มีแดดร่มรำไร เช่นบริเวณแหล่งน้ำ ใกล้ ๆ กับป่า ตามภูเขาลำธาร เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตหลายปี มีลำต้นแข็งแรง สามารถปรับสภาพได้ดีในทุกฤดูกาล 1 โคนดอกจะประกอบด้วยดอกไม้เล็ก ๆ รวมกันเป็นพุ่ม พุ่มละประมาณ 10 ถึง 30 ซม. ใน 1 พุ่มใหญ่ ๆ จะประกอบด้วยดอกเล็กๆรวมกันกว่า 150 ดอก โดยรวมแล้วจะมีลักษณะภายนอกพื้นฐานใกล้เคียงกับพืชพรรณที่อยู่ในตระกูล Buttercup เดียวกัน แม้ว่าพวกเขาจะ คล้าย Cimicifuga จาปอ ในกลุ่มเดียวกัน แต่สิ่งที่จะมีแตกต่างไปบ้างก็คือก็คือใบ จะแตกต่างตรงที่ใบเล็กกว่า และก้านดอกยาวเพียง 1 ซม. ใบประกอบด้วย 3 ใบ ลักษณะของใบจะเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 3-8 ซม. มีปลาย แหลม และมีขอบใบจะมีลักษณะคล้ายฟันของใบเลื่อย มีหนามที่ขอบและหยาบ ชื่อ ซาระชินะโซมะ หมายถึง ต้มใบสดยาจีน ซึ่งแต่เดิมได้ถูกนำมาปรุงเป็นยาสมุนไพรหม้อต้ม จึงได้ถูกเรียกชื่อนี้ โดยนำใบไปแช่น้ำไว้ แล้วนำไปต้มเพื่อเอาน้ำนั้นมาปรุงเป็นยาสมุนไพร หลังจากที่ดอกแก่จัด ภายในโคนดอกจะปรากฏเมล็ดพันธ์ที่แก่จัดเป็นสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ซึ่งเมล็ดพันธ์เหล่านี้จะนำไปขยายพันธ์ต่อไปห

● ฤดูกาล ปลายเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 60 ซม. ถึง 1.2 ม.
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 Trail 4-6 ,ภูเขาอินาริ , อุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる