TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

โอโทโค่ะ เอชิ
โอโทโค่ะ เอชิ ตระกูลดอกวาเลนเซีย
สมุนไพรยืนต้นที่พบบนเนินเขา ป่าทีมีแดดส่องถึง อยู่ใกล้กับริมธารที่มีความชุ่มชื้น บริเวณเนินเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ชื่อญี่ปุ่น, Otokoeshi แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นสัญญลักษณ์ให้กับผู้ชาย ซึ่งจะแตกต่างจาก Ominaeshi ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญญลักษณ์ของผู้หญิง แต่อยู่ในตระกูลดอกวาเลนเซียเหมือนกัน ซึ่งดอกไม้ที่เป็นสัญญลักษณ์ของผู้หญิงด้วย จะเป็นดอกไม้สีเหลือง โอโทโค่ะ เอชิ จะมีใบขนาดใหญ่และมีลักษณะเป็นภาพผู้ชายที่แข็งแกร่ง ดอกไม้จะมีสีขาวและเรียบง่าย เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 4 มม. และบานบนแท่นดอกอย่างสง่างาม ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ และยาวประมาณ 3-15 ซม. ที่โคนลำต้นจะมีขนสีขาวหยาบ มล็ดแก่จะมีสีดำที่อยู่ตรงกลางโคนดอก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. มีลักษณะโค้งมน และจะทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธ์เพื่อขยายพันธ์ต่อไป รากและโคนลำต้นจะใช้เป็นยาจีนในการรักษาอาการอักเสบ

●ฤดูกาล เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
●ความสูง ประมาณ 60 ซม. ถึง 1 เมตร
●สถานที่ ถนนสาย Trail 3 ภูเขามินามิ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる